Regulamin


Klient korzystający z usług mojego gabinetu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Opłata za zabieg/usługę jest równoznaczna z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją jego warunków.

Terminy wizyt ustalane są osobiście, telefonicznie lub mailowo na konkretne godziny. Prosimy o punktualność. Ewentualne zmiany należy zgłaszać telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ceny za usługę ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju, ilości i czasu trwania planowanych zabiegów/porad. Jeśli zabiegi mają się odbyć w domu pacjenta – do ceny należy doliczyć kalkulowany indywidualnie koszt dojazdu do pacjenta.

Jako usługodawca zobowiązuję się do wykonania usługi najwyższej jakości, profesjonalnie i w zgodzie ze sztuką, jednak nie gwarantuję uzyskania efektu, gdyż zależy on nie tylko od przeprowadzonej usługi, ale także od sposobu bieżącej i dalszej opieki nad pacjentem i stosowania się do ewentualnych dalszych zaleceń lekarza prowadzącego i fizjoterapeuty.

Klienci są zobowiązaniu do zgłaszania wszelkich dolegliwości zwierzęcia, również tych pozornie nie związanych z przeprowadzanymi zabiegami (inne choroby, złe samopoczucie, nowotwory, stanów zapalnych w fazie ostrej, podwyższona temperatura, ciąża, ruja/cieczka). Pacjent podczas zabiegu musi być zabezpieczony w taki sposób, by nie stanowił zagrożenia dla mnie i innych osób (pies – kaganiec).